" code+=document.all.dayin.innerHTML; code=code.toUpperCase(); code=code.toLowerCase(); var newwin=window.open('','',''); newwin.opener = null; newwin.document.write(code); newwin.document.close(); }

葡京赌博网站

招聘信息

浙江艺术职业学院特岗招聘(2018年下半年)考试结果

来源:葡京赌博网站信息网 作者: 2018-12-03 15:57:08 选择字号: 【】【】【【打印】

公布时间:2018年12月3日

准考证号
成绩
排名
备注
专业测试
试讲和说课
面试
总成绩
综艺表演教师
201011401
87.00
82.40
85.00
85.02
1
入围
201011330
77.20
73.20
73.40
74.86
2
未入围
201011332
60.80
69.60
66.80
65.24
3
未入围
曲艺表演教师
201011343
72.40
80.80
80.40
77.32
1
入围
音乐史论课教师
201011363
30.25
——
——
——
——
专业测试成绩未达60分,未进入试讲和说课、面试
201011328
56.10
——
——
——
——
专业测试成绩未达60分,未进入试讲和说课、面试
201011322
52.60
——
——
——
——
专业测试成绩未达60分,未进入试讲和说课、面试
作曲技术理论教师
201011391
90.00
92.40
90.00
90.72
1
入围
201011353
70.00
76.20
76.60
73.84
2
未入围
201011302
56.00
——
——
——
——
专业测试成绩未达60分,未进入试讲和说课、面试
三维动画教师
201011395
82.00
84.80
84.80
83.74
1
入围
201011352
65.40
81.00
81.00
73.50
2
未入围
201011400
61.20
74.60
71.00
68.16
3
未入围
音效设计与操控教师
201011324
88.20
84.20
85.00
86.04
1
入围
201011341
86.60
85.80
85.40
86.00
2
未入围
思政理论课教师
201011398
74.00
87.40
87.00
81.92
1
入围
201011378
78.00
81.60
81.00
79.98
2
未入围
201011345
60.00
82.60
81.40
73.20
3
未入围
201011346
42.00
——
——
——
——
专业测试成绩未达60分,未进入试讲和说课、面试

相关附件: