" code+=document.all.dayin.innerHTML; code=code.toUpperCase(); code=code.toLowerCase(); var newwin=window.open('','',''); newwin.opener = null; newwin.document.write(code); newwin.document.close(); }

葡京赌博网站

当前位置: 首页 > 葡京赌博网站艺术 > 浙江美术 > 

  浙江美术源远流长,自史前期到近现代,浙江历代先民们创造了灿烂辉煌的美术篇章。本文将以时为序,分期简述。从内容来说,将涉及绘画,雕塑、书法、工艺美术、建筑艺术等门类。

最早的美术遗存

先秦时期

两汉、南北朝时期

隋、唐、五代十国

宋代

元代

明代

清代

近现代